Boek een Schrijver

Persverklaring n.a.v. Advies Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur heeft 19 mei een negatief advies uitgebracht over de subsidieaanvraag van Schrijvers School Samenleving. De Raad is kritisch over het gevoerde beleid van de stichting; ook de toekomstplannen dienen concreter geformuleerd te worden in een nieuw te formuleren activiteitenplan. De organisatie kan zich grotendeels vinden in de kritiek van de Raad. Directeur Anne Zeegers: “Wij zijn dan ook al volop bezig Schrijvers School Samenleving naar de moderne tijd te brengen.”

Schrijversbezoek

Via Schrijvers School Samenleving kunt u schrijvers uitnodigen voor een lezing over hun werk. Als u wilt dat een auteur over een speciaal onderwerp spreekt, een presentatie of een interview geeft, kunt u ook bij ons terecht. Wij geven advies bij de keuze van de schrijver, de inhoud en organisatie van het programma. Daarnaast bemiddelen wij in het contact met de schrijver en verzorgen de zakelijke afhandeling.
Jaarlijks reizen via bemiddeling door SSS zo’n 800 schrijvers door heel Nederland om hun lezerspubliek te ontmoeten. Dat komt neer op ruim 5000 schrijversbezoeken per jaar. We werken daarin samen met andere organisaties, zoals de CPNB (Boekenweek, Kinderboekenweek), Stichting Lezen, het Letterenfonds en NBD Biblion. SSS beoogt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leescultuur.

Literaire agenda

auteur gelegenheid

fotograaf