Bestuur SSS

Het bestuur van SSS bestaat uit:

Nelleke Noordervliet (voorzitter)
Joke de Witte (penningmeester)
Jan Paul Schutten
Reintje Gianotten
Miranda Rood