Auteurs uitnodigen

Uitnodiging indienen

Aanvraagformulier

U moet een schriftelijke, ondertekende aanvraag indienen.
Dat kan per post, per fax, of per e-mail, met gebruikmaking van ons aanvraagformulier.
Op het formulier wordt gevraagd naar de informatie die we minimaal nodig hebben. Op het formulier wordt u gevraagd het honorarium van de auteur in te vullen. Als u dit vooraf heeft opgevraagd bij SSS kunt u dat daar invullen. Daarmee geeft u dan ook aan daarmee in te stemmen.
U kunt dit veld ook gebruiken om uw eigen voorstel voor het honorarium dat u wilt bieden aan te geven. Gelieve dat er dan duidelijk bij te vermelden. Het is vanzelfsprekend zonder overleg vooraf niet aan te geven welke gevolgen dat voor uw aanvraag zal hebben.

Download aanvraagformulier (pdf)

Download aanvraagformulier (Word)

Ingediende aanvraag

Met het indienen van een aanvraag geeft u aan dat u bij een toezegging van de aangevraagde auteur ermee akkoord gaat dat wij voor de afspraak een contract op zullen stellen. Als u nog voorbehouden wilt maken kunt u die op het formulier vermelden. SSS beoordeelt dan hoe daarmee omgegaan kan worden. Als we naar aanleiding van het ingevulde formulier vragen hebben zullen we contact met u opnemen.
De reactie van de auteur, of vragen van SSS, kunnen tot wijzigingen in de aanvraag leiden. Daarover zal vanzelfsprekend met u overlegd worden door SSS, telefonisch of per mail. U hoeft dan geen nieuwe aanvraag in te dienen.