Auteurs uitnodigen

Soort activiteit

Algemeen

De meest gebruikelijke vorm van lezingen is een voordracht uit en over eigen werk, waarbij ook gelegenheid is voor het beantwoorden van vragen uit het publiek. Meestal is er dan in een pauze, of aansluitend aan de lezing gelegenheid voor boekverkoop en signeren. De auteur kan daarbij ook geïnterviewd worden – sommige auteurs geven daar zelfs de voorkeur aan, of stellen dat als voorwaarde. De boekverkoop wordt doorgaans verzorgd door een lokale boekhandel.
Voor een dergelijke activiteit gaat SSS uit van een totale maximale tijdsduur van 2 uur.
Welke boeken van de auteur ter sprake komen in de lezing, kan van geval tot geval verschillen. Over het algemeen vindt hierover overleg plaats nadat de afspraak tot stand is gekomen. Vanzelfsprekend zal vaak de nadruk liggen op het meest recente werk van de auteur.
Als uw uitnodiging samenhangt met een specifiek boek van de auteur verdient het aanbeveling dit al bij de uitnodiging te vermelden.

Speciale Lezingen

De meeste auteurs kunnen ook uitgenodigd worden voor speciale lezingen, bijvoorbeeld als u een activiteit rond een bepaald thema of over een specifiek onderwerp wilt. In overleg wordt dan bekeken of de auteur voor de gelegenheid een geheel nieuwe tekst moet (en wil) schrijven, of dat hij kan putten uit reeds beschikbaar materiaal. In zulke gevallen zal het honorarium uiteraard altijd in overleg bepaald worden.
Bij landelijke campagnes die met bijzondere thema's werken (Boekenweek, Maand van de Geschiedenis, Nederland Leest) stelt SSS vaak een lijst op met auteurs die op de één of andere manier goed bij het betreffende thema passen.

Speciale Voorstellingen

Sommige auteurs gaan samenwerkingsverbanden aan, bijvoorbeeld met musici, om hun lezingen een extra dimensie te geven. Dit kan verschillende vormen aannemen. SSS kan u hierover informatie verstrekken, en zal u vaak wijzen op deze mogelijkheden als daar inhoudelijk of anderszins aanleiding toe bestaat.

Signeren

SSS maakt over het algemeen geen contracten voor afspraken waarbij uitsluitend sprake is van signeren. Een uitzondering hierop vormen de activiteiten van de schrijvers van het Boekenweekgeschenk en Boekenweekessay waarvoor wij meestal (in nauw overleg met de uitgeverij en de CPNB) de gehele tournee in de Boekenweek vastleggen.