Auteurs uitnodigen

Procedure

Informatie opvragen

U neemt contact met ons op om uw wensen kenbaar te maken – welke auteur u uit wilt nodigen, en wanneer. Of u vraagt advies over welke auteur geschikt zou zijn voor het bezoek dat u in gedachten heeft.
Wij verstrekken informatie over de beschikbaarheid en wensen van auteurs, voor zover bij ons bekend.
We kunnen u ook informeren over de kosten, een indicatie daarvan geven, of aangeven of daar nader overleg over nodig zal zijn.
Dit eerste contact kan graag telefonisch, maar u kunt ook mailen.

Aanvraag indienen

U moet een schriftelijke, ondertekende aanvraag indienen. Dat kan per post, per fax, of per mail. Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact op met de gewenste schrijver(s), in volgorde van voorkeur.
Wij nemen zelf telefonisch of per mail contact op voor overleg, of om de stand van zaken door te geven. Als de auteur heeft toegezegd ontvangt u daarvan eerst telefonisch of per mail bericht.

Contract

U ontvangt een contract waarop de gemaakte afspraak is vastgelegd. U heeft drie dagen om te reageren op het contract. Daarna gaan wij ervan uit dat u met de inhoud instemt.
Op het contract staan contactgegevens van de auteur, zodat u voorafgaand aan het bezoek persoonlijk contact kunt hebben.
Omdat veel afspraken lang van tevoren worden vastgelegd, sturen we een maand voor de datum van de activiteit een herinnering aan de afspraak.
De auteur neemt op de dag van de activiteit een exemplaar van het contract ter ondertekening mee.

Factuur en betaling

Nadat de activiteit heeft plaatsgevonden heeft u maximaal 6 dagen om eventuele wijzigingen door te geven.
Zonder tegenbericht sturen we 7 dagen na de activiteit een factuur.
U betaalt ons na ontvangst van de factuur.
SSS betaalt de auteur.