Kosten uitnodigen auteur

Speciale situaties

Meerdere auteurs, meerdere dagen

Als u meerdere auteurs uitnodigt, stellen we meerdere contracten op, voor iedere auteur apart. Op ieder contract worden apart het honorarium, de reiskosten en de bemiddelings- en administratiekosten berekend.
Bij een afspraak voor meerdere dagen, wordt per dag een contract opgesteld, ook dan met honorarium, reiskosten en bemiddelings- en administratiekosten op ieder contract.

Speciale Lezingen

Vraagt u een auteur voor een lezing over een specifiek onderwerp, als presentator of als interviewer, dan ligt het honorarium, bijvoorbeeld in verband met de te verwachten voorbereidingstijd, in de meeste gevallen hoger dan bij een lezing over eigen werk. Het honorarium wordt in overleg met de auteur vastgesteld.

Speciale Voorstellingen

Voor speciale voorstellingen vragen auteurs vaak een honorarium dat afwijkt van het honorarium bij een gewone lezing over eigen werk. Als er musici of acteurs meewerken aan een voorstelling, kan SSS u informeren over de kosten die dat met zich meebrengt.
Omdat SSS alleen voor schrijvers contracten op mag stellen, worden die kosten over het algemeen door de musici (en/of acteurs) zelf in rekening gebracht. Dit gebeurt meestal d.m.v. aparte facturen (dus niet afkomstig van SSS) achteraf. SSS vermeldt wel in een toelichtende tekst op het contract wat de extra kosten zullen zijn.