Kosten uitnodigen auteur

Externe bijdragen

SSS heeft in sommige gevallen de mogelijkheid u met een bijdrage van externe partners tegemoet te komen in de kosten. SSS zal u zelf op de hoogte stellen als hiervan sprake is, en u informeren over de voorwaarden waaronder dit mogelijk is.
Momenteel zijn dergelijke tegemoetkomingen vooral van toepassing voor bibliotheken, boekhandels en het Voortgezet Onderwijs.

De externe partners zijn:

Ministerie van OCW
NBD | Biblion
Nederlands Letterenfonds