Kosten uitnodigen auteur

BTW auteurs

BTW auteurs

Auteurs zijn bij voordracht uit en over eigen werk (en signeren) vrijgesteld van BTW.
Het merendeel van de contracten dat SSS opstelt kan daarom zonder BTW-heffing over het auteursaandeel gemaakt worden.

Uitzonderingen

Er zijn echter uitzonderingen mogelijk, afhankelijk van de situatie/achtergrond van de auteur. Ook de aard en inhoud van de afspraak kan hierbij een rol spelen.
Het kan zowel om het tarief van 6% als het tarief van 21% gaan. In die gevallen moet BTW berekend worden over het honorarium plus de reiskosten.