Kosten uitnodigen auteur

Kosten

Algemeen

De kosten bij het uitnodigen van een auteur bestaan altijd uit zeker drie onderdelen:

  • het honorarium voor de auteur;
  • de reiskosten voor de auteur;
  • bemiddelings- en administratiekosten voor SSS.

Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij een lange reistijd, kan het zijn dat er de kosten voor een hotelovernachting bijkomen. Deze kosten zijn van toepassing als een afspraak daadwerkelijk tot stand is gekomen. Zij worden vastgelegd in een door SSS op te stellen contract.
Voor een voordracht uit en over eigen werk (inclusief beantwoorden publieksvragen en signeren) geldt, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, een maximum tijdsduur van 2 uur. Een dergelijke voordracht geldt als één activiteit.

Honorarium auteur

De auteur bepaalt zelf welk honorarium hij vraagt. SSS hanteert het z.g. basishonorarium als minimum. Veel auteurs vragen echter een hoger honorarium dan het basishonorarium. Bij hogere honoraria vervalt de 'bijdrage SSS op basishonorarium'.
SSS verstrekt informatie over honoraria op aanvraag. Dat kan telefonisch, of per e-mail.

Tarieven basishonorarium (geldig van 1-1-2016 t/m 31-12-2016)

  • Basishonorarium
  • Bijdrage van SSS aan basishonorarium*
  • Uw aandeel in het basishonorarium
  • € 265,-
  • € 75,-
  • € 190,-

* Bijdrage SSS aan het basishonorarium is alleen bestemd voor niet-commerciële instellingen
* Bijdrage SSS aan het basishonorarium is mogelijk door de subsidie die SSS van het ministerie van OCW ontvangt

Reiskosten

De reiskosten worden berekend op basis van € 0,28 ct/km, of een 1ste klas treinkaartje, eventueel aangevuld met kosten van een taxi, OV-chipkaart voor lokaal vervoer en/of parkeerkosten