Auteurs uitnodigen

Informatie opvragen

Voordat u een aanvraag indient is het verstandig eerst informatie op te vragen over de beschikbaarheid en wensen van auteurs. U kunt dit het beste in een zo vroeg mogelijk stadium doen. Als u op basis van de informatie die u krijgt uw plannen aan moet passen, heeft u daar dan nog voldoende tijd voor.
SSS is graag bereid met u mee te denken over uw uitnodiging. Als wij uw wensen kennen kunnen we u verschillende adviezen geven. We kunnen informatie verstrekken over auteurs aan wie u zelf wellicht nog niet gedacht had. Als een auteur in een bepaalde periode niet meer kan (of wil) kunnen we aangeven of een uitnodiging in een andere periode zinvol is. Als u de auteur op basis van zijn werk of een specifiek boek voor een bepaald thema uitnodigt kunnen we ook vaak al aangeven of dat kans van slagen maakt.

Kosten

Vaak zal het mogelijk zijn u precies te informeren over de kosten die aan de uitnodiging verbonden zullen zijn. De kosten zijn auteursgebonden, en kunnen zeer uiteenlopend zijn.
Vaak kunnen wij echter ook aangeven dat een bepaald verzoek dusdanig afwijkt van wat voor de betreffende auteur gebruikelijk is, dat een aanpassing van het honorarium waarschijnlijk is.

Beschikbaarheid

Informatie over beschikbaarheid is in dit stadium altijd onder voorbehoud.
SSS heeft geen direct inzicht in de privé-agenda's van auteurs.
Het noteren van een 'optie' is uitsluitend voor intern gebruik bij SSS. Het wil niet zeggen dat de gewenste auteur kan en wil, of de datum voor u vrij houdt.
We nemen nog geen contact op met de auteur zelf over uw verzoek. Dat doen we nadat u een schriftelijk verzoek heeft ingediend.