Schrijver op bezoek

Raad voor Cultuur adviseert negatief over SSS

door Ted van Lieshout

De Raad voor Cultuur oordeelt negatief over de Stichting Schrijvers School Samenleving, waardoor SSS subsidie dreigt te verliezen. De Raad stelt: 'Schrijvers School Samenleving opereert naar het oordeel van de raad te geïsoleerd, en zal in een nieuwe alliantie met De Schoolschrijver haar beleid moeten herformuleren. Omgevingsbewustzijn, efficiënte bedrijfsvoering en digitalisering zijn daarbij sleutelbegrippen. Schrijvers School Samenleving laat nu niet zien op welke wijze de organisatie bijdraagt aan leesbevordering. Het blijft daardoor onduidelijk of de activiteiten van Schrijvers School Samenleving daadwerkelijk effectief zijn.'
Een en ander betekent, voor zover ik het heb begrepen, dat SSS de ingediende plannen moet herformuleren en daarin dient te laten zien dat er sprake is van vernieuwing/modernisering. Lukt dat niet, dan komt de subsidie voor de komende jaren in gevaar.

Voor ons als schrijvers en illustratoren zal dat merkwaardig overkomen: SSS werkt goed, dus waarom zou je het moeten veranderen? SSS heeft allang - en dat al jaren en jaren! - bewezen dat schrijversbezoeken aan scholen, bibliotheken en theaters uitstekend werken en dat er haast geen betere manier is om het lezen te bevorderen.


Lees het volledige blog van Ted van Lieshout op zijn eigen site:
tedvanlieshout.nu


Geplaatst op 19.06.2016