Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SSS

Op de contracten die Stichting Schrijvers School Samenleving opstelt zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • 1    U heeft na dagtekening drie werkdagen de tijd om te reageren op de inhoud van het contract.
  • 2    Zonder tegenbericht gaan we er daarna vanuit dat u akkoord gaat met de inhoud van het contract.
  • 3    Betaling geschiedt op basis van de factuur die SSS enkele dagen na de activiteitsdatum verstuurt.
  • 4    SSS draagt zorg voor de uitbetaling van de auteur.
  • 5    SSS stelt zich niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht voortvloeien uit de via haar bemiddeling tot stand gekomen activiteiten.
  • 6    Film- en/of geluidsopnamen mogen slechts worden gemaakt na uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Actueel

Maarten t hart

29.11.2014

Diamanten Boek

Voor Een vlucht regenwulpen heeft Maarten ’ Hart een Diamanten Boek ontvangen.

Campagnenieuws

Ilja Leonard Pfeijffer

01.09.2014

Poëzieweekgeschenk

Ilja Leonard Pfeijffer zal het Poëzieweekgeschenk schrijven.

Dimitri Verhulst

17.04.2014

Boekenweek 2015

Dimitri Verhulst is de schrijver van het Boekenweekgeschenk 2015.

Bekroningen

Michel van Egmond

19.11.2014

NS Publieksprijs 2014

Michel van Egmond heeft voor Kieft de NS Publieksprijs 2014 gewonnen.

Stefan Hertmans

13.11.2014

AKO Literatuurprijs 2014

Op het Crossing Border Festival is bekend gemaakt Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans is bekroond met de AKO Literatuurprijs 2014.

Ilja Leonard Pfeijffer

13.05.2014

Libris Literatuurprijs 2014

De Libris Literatuurprijs 2014 is gewonnen door Ilja Leonard Pfeijffer, met La Superba.