Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SSS

Op de contracten die Stichting Schrijvers School Samenleving opstelt zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • 1    U heeft na dagtekening drie werkdagen de tijd om te reageren op de inhoud van het contract.
  • 2    Zonder tegenbericht gaan we er daarna vanuit dat u akkoord gaat met de inhoud van het contract.
  • 3    Betaling geschiedt op basis van de factuur die SSS enkele dagen na de activiteitsdatum verstuurt.
  • 4    SSS draagt zorg voor de uitbetaling van de auteur.
  • 5    SSS stelt zich niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht voortvloeien uit de via haar bemiddeling tot stand gekomen activiteiten.
  • 6    Film- en/of geluidsopnamen mogen slechts worden gemaakt na uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Literaire agenda

auteur gelegenheid

fotograaf